Spielplan (KSK 1)

RD TAG DATUM ZEIT GEGNER H/A ERGEBNIS SPB
H11 SA 11.09.2021 14:00 KV Union Raika Mank 1 H 7:1
H10 SA 18.09.2021 10:00 KSV Raiba Mistelbach 1 A 7:1
H1 SA 25.09.2021 14:00 KSK Union Orth/Donau 2 H 8:0
H2 FR 01.10.2021 18:30 KV Auersthal 1 A 1:7
H3 SA 09.10.2021 14:00 KV Wr. Neudorf 1 H 8:0
H4 FR 15.10.2021 18:00 KSK Austria Krems 2 A 7:1
H9 SA 23.10.2021 14:00 KSK Bad Erlach 1 H 8:0
CUP
SA
30.10.2021
14:00
KSK Bad Erlach 1
H
3229:2997
H5 SA 06.11.2021 14:00 BSV Voith St. Pölten 3 H 7:1
H6 MI 10.11.2021 19:00 ESV HW Wr. Neustadt 1 A 4:4
H7 SA 20.11.2021 14:00 SPG ATV/SKV Wr. Neustadt 1 H 6:2
H8
SA 09.04.2022
16:00 KSV UU Amstetten 1
A
7:1
               
F11 FR 14.01.2022 19:00 KV Union Raika Mank 1 A 6:2
F10 SA 23.04.2022 14:00 KSV Raiba Mistelbach 1 H 6:2
F1
FR 15.04.2022 18:00 KSK Union Orth/Donau 2 A 2:6
F2 SA 30.04.2022 14:00 KV Auersthal 1 H 6:2
F3 FR 18.02.2022 18:00 KV Wr. Neudorf 1 A 2:6
F4 SA 26.02.2022 14:00 KSK Austria Krems 2 H 1:7
F5 FR 04.03.2022 18:00 BSV Voith St. Pölten 3 A 6:2
F6
SA 12.03.2022 14:00 ESV HW Wr. Neustadt 1 H 4:4
F7 DI 26.04.2022 18:00 SPG ATV/SKV Wr. Neustadt 1 A 2:6
F8 SA 26.03.2022 14:00 KSV UU Amstetten 1 H 6:2
F9 SA 02.04.2022 15:00 KSK Bad Erlach 1 A 3:5
CUP
SO
10.04.2022
13:00
KV Union Raika Mank 1
A
3276:3183

Änderungen in ROT